Le catalogue n'est pas correctement configuré et ne peut pas être lancer.

Veilig werken met cytostatica in het ziekenhuis en de thuiszorg | Vygon België
Home»Veilig werken met cytostatica

Veilig werken met cytostatica

Verontrustende cijfers

Wereldwijd lijden 25 miljoen mensen aan kanker. Volgens het meest recente rapport van het International Agency for Research on Cancer (IARC), is het aantal gevallen van kanker verdubbeld tussen 1970 en 2000. In 2008 werd bij 12 miljoen mensen de diagnose kanker vastgesteld en stierven 7,6 miljoen mensen aan deze ziekte. Geschat wordt dat er tegen 2030 jaarlijks zo’n 26,4 miljoen nieuwe kankergevallen zullen bijkomen en 17 miljoen mensen aan kanker zullen overlijden.

Probleem

Manipulatie van gevaarlijke medicatie

De toename van het aantal patiënten dat geconfronteerd wordt met kanker brengt helaas ook een toename van medisch personeel dat blootgesteld wordt aan cytostatica met zich mee. Cytostatica worden geclassificeerd in de hoogste gevarenklasse. Een groot aantal cytostatica zijn carcinogeen, mutageen en reprotoxisch. Wie er beroepsmatig mee in aanraking komt, loopt dus een ernstig gezondheidsrisico. Vygon erkent dan ook het belang van veilig werken met cytostatica en heeft in dit kader Qimono ontwikkeld.

Vygon’s oplossing – een naaldloos gesloten systeem

Qimono is het resultaat van zeven jaar intensief onderzoek en ontwikkeling. Dit productgamma is bedoeld voor elke persoon die in aanraking komt met cytostatica (chemotherapie). Doordat deze personen regelmatig worden blootgesteld aan toxische stoffen, is het belangrijk dat de (werk) omgeving zo veilig mogelijk is. We denken hierbij niet alleen aan de apotheekmedewerker die de chemo bereidt of aan de verpleegkundige die de chemo toedient, maar ook aan de patiënten en hun familie en aan de logistieke kracht die de bereiding naar een andere afdeling brengt en aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de afvalverwijdering en -verwerking van deze toxische medische materialen.

Wat is Qimono?

Qimono is meer dan een productgamma dat hulpmiddelen voor gebruik in de apotheek en op de oncologische dienst(en) van het ziekenhuis (of in de thuissituatie) bevat. Het is een concept gebaseerd op een gesloten en naaldloos systeem dat veilig werken met cytostatica mogelijk maakt aan de hand van twee veilige connectoren, Qimo ♀ en Qimo ♂.

Hieronder kan u een video terugvinden die de werking van Qimono verduidelijkt:

 

 

Wenst u meer informatie?