Home»Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Vygon N.V.

Algemeen Directeur
Luc Nagels

Naam en adres
Vygon N.V.
Haachtsesteenweg 1650
1130 Haren
België

T +32 2 706 09 50
F +32 2 705 60 43
customerbe@vygon.com

Inschrijving in het handelsregister

Ondernemingsnummer: 0414 130 513
BTW: BE 0414 130 513

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, schema’s, geluiden, animaties en video’s zijn beschermd door het auteursrecht en de andere van kracht zijnde wetten. De inhoud op de internetsite mag niet worden gekopieerd, gebruikt, en aangepast voor commerciële doeleinden of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wettelijke bepalingen

Vygon N.V. dankt u voor uw bezoek en voor de interesse in onze producten. Vygon N.V. garandeert de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, conform de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verzamelde persoonlijke gegevens op de site van Vygon N.V. zullen uitsluitend gebruikt worden om u de gevraagde dienst of informatie te leveren.

Ontwerp en realisatie website

ITNetwork